כנס עמותת עתיד 2018 כנס עמותת עתיד 2018

- ההרשמה האינטרנטית לכנס הסתיימה - 

 - ניתן להרשם בבוקר הכנס בדלפקי הרישום במקום -